www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    KM PSP Krosno ul. Niepodległości 6 38-402 Krosno

 

Wydawanie  informacji ze zdarzeń.

    W przypadku konieczności uzyskania "Informacji ze zdarzenia", jako potwierdzenia o zaistniałym zdarzeniu (np. pożar, wypadek, kolizja, zalanie pomieszczeń itp.), mającego miejsce na terenie miasta Krosna lub powiatu krośnieńskiego w którego usuwanie skutków zaangażowana była jednostka ochrony przeciwpożarowej, a zdarzenie zostało zgłoszone oraz zaewidencjonowane w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, należy:

-zgłosić się do Wydziału Operacyjno - Rozpoznawczego tut. Komendy,

- okazać się dowodem tożsamości oraz dokumentem potwierdzającym własność uszkodzonego mienia,

- złożyć pismo (wniosek) o wydanie "Informacji ze zdarzenia".  

Informacja zostanie wydana w dniu zrealizowania powyższych czynności.

W przypadku zdarzeń sprzed 1999 roku, wydanie informacji zostanie zrealizowane do 30 dni, licząc od daty złożenia pisma w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

Informacje ze zdarzeń wydawane są tylko stronom bezpośrednio związanym z danym zdarzeniem (np. osoba poszkodowana, właściciel) jak również Policji i Ubezpieczycielowi.

Wniosek o potwierdzenie zaistnienia  zdarzenia

Design by Strony internetowe Krosno © 2007-2011 by KM PSP Krosno