www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

Jubileusz 70-lecia pracy w ochronie przeciwpożarowej płk poż. w st. spocz. Tadeusza KUBITA

W dniu 30 września 2008 roku w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Krośnie odbyło się spotkanie okolicznościowe z okazji jubileuszu 70-lecia pracy w ochronie przeciwpożarowej Pana płk. poż. w st. spocz. Tadeusza Kubita - długoletniego Komendanta Powiatowego i Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Krośnie.W trakcie uroczystości zorganizowanej przez Dostojnego Jubilata przy współudziale Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, dokonano podsumowania jego osiągnięć odnoszonych zarówno w pracy zawodowej jak i efektów społecznej działalności w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Na pamiątkę spotkania jego uczestnicy ufundowali statuetkę okolicznościową w formie paradnego hełmu strażackiego wykonanego przez firmę Pana Edwarda Mroza z Trześniowa. Statuetkę wraz dedykacją i listem gratulacyjnym w imieniu wszystkich zaproszonych gości wręczył st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Prugar.
W spotkaniu uczestniczyli niżej wymienieni, najbliżsi współpracownicy Pana płk. Tadeusza Kubita, którzy poprzez swoją profesję związani byli z jednostkami ochrony przeciwpożarowej na ziemi krośnieńskiej i zajmowali tu najwyższe stanowiska służbowe, a przede wszystkim emerytowani i w służbie czynnej Komendanci Wojewódzcy i Rejonowi Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie oraz ich zastępcy, naczelnicy wydziałów i kierownicy służb Komendy Wojewódzkiej PSP w Krośnie, przedstawiciele Biura Terenowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krośnie i Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie a także Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchodole, gdzie Pan płk. Tadeusz Kubit pełni funkcję prezesa honorowego oraz pracownicy Komendy Miejskiej PSP w Krośnie: 
- st. bryg. w st. spocz. Władysław Pelczar,
- st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Prugar,
- płk. poż. w st. spocz. Stanisław Wilk,
- bryg. w st. spocz. Józef Szubra,
- ppłk. poż. w st. spocz. Roman Petryniak,
- st. bryg. w st. spocz. Eugeniusz Stukus,
- st. bryg. w st. spocz. Kazimierz Gładysz,
- bryg. Bogdan Kuliga,
- bryg. w st. pocz. Zbigniew Kubit,
- bryg. w st. pocz. Bogusław Michna,
- bryg. w st. pocz. Jan Martynkiewicz,
- mł. bryg. w st. pocz. Adam Olszewski,
- bryg. Mirosław Szmyd,
- mł. bryg. Lesław Penar,
- mł. bryg. Jan Marcinkowski,
- dh Jan Kilar,
- dh Tadeusz Sieniawski,
- bryg. Zbigniew Sieniawski,
- bryg. Jan Szmyd,
- mł. bryg. Paweł Gaj,
- st. kpt. Marek Fejkiel,
- bryg. Krzysztof Korzec,
- mł. bryg. Mariusz Kozak,
- mł. bryg. Piotr Szubra,
- st. kpt. Zbigniew Nowak,
- st. kpt. Ireneusz Długosz
- st. gn. Maria Marszałek

Na zakończenie spotkania wszyscy obecni wysłuchali wspomnień Dostojnego Jubilata z przebiegu jego ponad siedemdziesięcioletniej działalności w ochronie przeciwpożarowej.
 

Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno