www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013

Ratownictwo wodne bez granic

Projekt realizowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
w partnerstwie z Dyrekcją Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego w Preszowie

Termin realizacji: kwiecień-wrzesień 2012 r.


Całkowita wartość wydatków dla całości projektu – 46 972,70 euro.
Całkowita kwota dofinansowania ze środków EFRR  – 39 926,79 euro.
Wkład własny -  7 045,91 euro.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 30 marca 2012 r.

Głównym celem projektu polsko-słowackich służb ratowniczych jest:
• podniesienie kwalifikacji specjalistycznych z zakresu ratownictwa wodnego
• wzrost bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza w sytuacjach zagrożenia powodziowego oraz podczas występowania zagrożeń rozlewisk ropopochodnych
• ożywienie współpracy i wdrożenie zasad dalszego rozwoju służb ratowniczych w innych specjalistycznych dziedzinach ratownictwa w przyszłości

Wydarzenia:
• warsztaty stermotorzystów – szkolenie polskich i słowackich służb ratowniczych,
• warsztaty na wodach szybkopłynących – szkolenie dla polsko-słowackich służb ratowniczych,
• konferencja dotycząca ratownictwa wodnego na temat zagrożeń związanych z wodą oraz o sposobach walki służb ratowniczych w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia i ochrony środowiska naturalnego oraz współpracy polsko- słowackiej w zakresie ratownictwa wodnego
• pokazy z zakresu ratownictwa ekologicznego (stawianie zapór na akwenach wodnych)
• pokazy sprzętu ratownictwa wodnego najnowszej generacji

Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno