www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

 

   

Warsztaty na wodach szybkopłynących

W maju 2012 r. w Wietrznicach k/Zabrzeży odbyły się trzy moduły warsztatów z zakresu ratownictwa wodnego przeprowadzane w ramach projektu „Ratownictwo wodne bez granic” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 – 2013.
W dniach 7-10 maja 2012 r. odbyły się pierwsze warsztaty dla polsko-słowackich służb ratowniczych. Udział w szkoleniu wzięły dwie grupy zajmujące się na co dzień ratownictwem wysokościowym, 6 osób z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie i 6 słowackich strażaków. Przez 4 dni uczestnicy szkolenia pod okiem wykwalifikowanej kadry poznali niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą rwący nurt rzeki oraz poznali tajniki udzielania pomocy poszkodowanym znajdującym się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Wykłady teoretyczne poparte warsztatami praktycznymi pozwoliły strażakom w sposób efektywny przygotować się do podejmowania działań ratowniczych z użyciem sprzętu wykorzystywanego na rwących ciekach wodnych i podczas powodzi.
Podniesienie kwalifikacji z zakresu ratownictwa wodnego i integracja polsko-słowackiej braci strażackiej zaowocuje w przyszłości kolejnymi wspólnymi wydarzeniami, a nawiązane znajomości ułatwią promowanie polsko-słowackiej współpracy służb ratowniczych po obu stronach granicy.

W dniach 14-17 maja 2012 r. odbył się drugi moduł z zakresu ratownictwa wodnego. Udział wzięło w nim kolejnych 12 strażaków Państwowej Straży Pożarnej woj. podkarpackiego. Specyfika służb ratowniczych charakteryzuje się przewagą zatrudnionych mężczyzn w ich strukturach ze względu na charakter wykonywanych czynności. Obecnie jednak w szeregi strażaków ratowników zaczynają napływać kobiety. I to właśnie projekt „Ratownictwo wodne bez granic” promując równość szans zapewnił 6 kobietom-ratownikom udział w specjalistycznym szkoleniu na wodach szybkopłynących. Nie ustępując ani na krok mężczyznom w trakcie wykonywanych ćwiczeń kobiety pokazały, że warto łamać stereotypy i w efekcie końcowym mogły podnieść swoje kwalifikacje w tej specjalistycznej dziedzinie ratownictwa.

W dniach 21-24 maja 2012 r. odbył się trzeci moduł warsztatów, w którym udział wzięło kolejnych 12 strażaków z woj. podkarpackiego. Łącznie szkolenie zakończone egzaminem ukończyło 30 strażaków z woj. podkarpackiego, w tym 6 kobiet oraz 6 strażaków ze Słowacji.
 
Nowatorskie podejście do warsztatów specjalistycznych służb ratowniczych z wykorzystaniem specjalnych rwących cieków wodnych na terenach pogranicza małopolski wpłynie pozytywnie na edukację dotyczącą zachowań w sytuacjach powodziowych służb ratowniczych po obu stronach granicy.
Materiały dydaktyczne oraz pomoce szkoleniowe z logo projektu, a także plakaty, ulotki i baner, które towarzyszyły uczestnikom podczas szkolenia przyczyniły się do szeroko rozumianej promocji projektu.
Także wytypowanie do odbycia warsztatów kobiet-ratowników jest innowacją otwierającą w przyszłości możliwości edukacji kobiet w innych gałęziach ratownictwa specjalistycznego.

    
    
    
    
    

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013

Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno