www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 
   

Warsztaty stermotorzystów

W dniach 21-25 maja 2012 r. w Polańczyku nad Zalewem Solińskim odbyły się warsztaty dla polsko-słowackich służb ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego, przeprowadzane w ramach projektu „Ratownictwo wodne bez granic” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 – 2013.

W warsztatach udział brało łącznie dwudziestu strażaków z woj. podkarpackiego i Słowacji. Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji specjalistycznych z zakresu ratownictwa wodnego polskich i słowackich służb ratowniczych oraz ożywienie współpracy i ich wzajemna integracja. Przez 5 dni strażacy pod okiem wykwalifikowanej kadry zaznajamiali się z zasadami bezpiecznej obsługi małych statków żeglugi śródlądowej. Wykłady teoretyczne poparte warsztatami praktycznymi pozwoliły strażakom w sposób efektywny przygotować się do podejmowania działań ratowniczych z użyciem sprzętu pływającego w sytuacjach kryzysowych.
Wspólne ćwiczenia, noclegi i posiłek pozwoliły strażakom nie tylko na podniesienie własnych kwalifikacji z zakresu ratownictwa wodnego, ale także na nawiązanie nowych znajomości i integrację polsko-słowackiej braci strażackiej. Materiały dydaktyczne oraz pomoce szkoleniowe z logotypami projektu, a także plakaty, ulotki i baner, które towarzyszyły uczestnikom podczas szkolenia przyczyniły się do promocji projektu zarówno wśród jego uczestników jak i szerokiego grona odbiorców, którzy w tym czasie przebywali w Polańczyku.

Efektem końcowym szkolenia było przystąpienie przez każdego z uczestników do egzaminu państwowego przeprowadzonego przez ekspertów z Żeglugi Śródlądowej. Wszyscy strażacy ukończyli sprawdzian teoretyczny i praktyczny pozytywnie, a w jego rezultacie nabyli uprawnienia stermotorzysty, potwierdzone patentem.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie jako organizator warsztatów stermotorzystów w ramach projektu „Ratownictwo wodne bez granic” ma nadzieję, że tak zapoczątkowana współpraca polsko- słowackich służb ratowniczych będzie miała możliwość rozwinąć się również w innych dziedzinach ratownictwa: chemicznego, drogowego, ekologicznego i innych.

   
   
   
   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013

Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno