www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

   

    W dniach 19-20 września 2012 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Jawor” w Polańczyku odbyła się zorganizowana przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie w partnerstwie z Dyrekcją Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego w Preszowie konferencja w ramach projektu unijnego „Ratownictwo wodne bez granic”.

Konferencję uroczyście otworzyli st. bryg. Krzysztof Korzec - Komendant Miejski PSP w Krośnie oraz mjr. Ing. Ján Goliaš – Dyrektor Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego w Preszowie.
Podczas spotkania wygłoszono m.in. prelekcje dot. ratownictwa wodnego, ochrony środowiska, psychologicznego spojrzenia na ratownika i poszkodowanego podczas powodzi oraz współpracy polskich i słowackich służb ratowniczych.
Gośćmi konferencji byli przedstawiciele z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, władz powiatu leskiego i krośnieńskiego, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz media.
Na konferencji byli obecni przedstawiciele słowackich strażaków z Kraju Preszowskiego na czele z mjr. Ing. Jánem Goliašem – Dyrektorem Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego w Preszowie oraz strażacy z województwa podkarpackiego na czele ze st. bryg. mgr inż. Bogdanem Kuligą - Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

W drugim dniu konferencji odbyły się ćwiczenia na akwenie Solińskim przeprowadzone przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej z Krosna, Leska, Sanoka i Jasła we współpracy z innymi służbami ratowniczymi, których tematem było „Doskonalenie prowadzenia działań ratowniczych w warunkach zagrożenia życia w komunikacji wodnej”.
Ponadto podczas konferencji zaprezentowano pokazy sprzętu ratownictwa wodnego firmy PRO Safety SK, s.r.o. ze Słowacji oraz firm AQUARIWA Polska Sp. z o.o, Prof.-Beh z Polski i Matar.

   
   
Więcej zdjęć w zakładce "Galerie".
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013

Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno