www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    KM PSP Krosno ul. Niepodległości 6 38-402 Krosno

 

Klub Honorowych Dawców Krwi przy KM PSP Krosno

Klub Honorowych Dawców Krwi powstał w 1988 r. i prężnie działał w strukturach PCK do 1999 r.
Po likwidacji województwa krośnieńskiego działalność Klubu HDK została zawieszona.

4 grudnia 2001 roku Klub został reaktywowany na terenie Komendy Miejskiej PSP w Krośnie - zrzeszając krwiodawców, pracowników tutejszej Komendy. Działalność Klubu oparta jest o opracowany regulamin. W chwili obecnej Klub liczy 15 członków czynnych i 70 wspierających działalność Klubu.

Od grudnia 2001 r. do 1 czerwca 2005 r. członkowie naszego klubu oddali 42550 ml krwi. W szeregach Klubu są członkowie którzy mają ma swoim koncie oddane 10 i więcej litrów krwi.

Skład osobowy Zarządu Koła HDK przy KM PSP w Krośnie wyłoniony w toku zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 10 marca 2005 roku:

  • Machowski Zbigniew - Prezes,
  • Pirga Piotr - V-ce Prezes,
  • Sporniak Wacław - Sekretarz,
  • Blicharczyk Jacek - Skarbnik,
  • Guzik Marek - członek.

Komisja Rewizyjna w składzie:

  • Bienia Bogusław - Przewodniczący,
  • Węgrzyniak Waldemar - Sekretarz,
  • Frydrych Andrzej - Członek. 

Podsumowanie III edycji konkursu "Ognisty Ratownik- Gorąca Krew"

W dniu 16 kwietnia 2009 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie odbyło się podsumowanie III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew".
W spotkaniu tym uczestniczyli Wicewojewoda Podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie bryg. mgr inż. Zbigniew Szablewski, Dyrektor Zarządu Okręgu Podkarpackiego PCK w Rzeszowie Pan Eugeniusz Taradajko oraz Pani Prezes Podkarpackiego Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie - Alicja Zając.
W podsumowaniu w/w konkursu w Rzeszowie, ustalono, że na szczeblu Województwa Podkarpackiego
w grupie Ochotniczych Straży Pożarnych:

I - miejsce zajął Klubu HDK PCK przy OSP w Pruchniku
II - miejsce Klub HDK PCK przy OSP w Wojaszówce
III - miejsce zajął Klub HDK PCK przy OSP w Bolestraszycach.

w grupie Państwowych Straży Pożarnych:

I miejsce zajął Klub HDK PCK przy KM PSP w Rzeszowie
II - miejsce Klub HDK PCK przy KM PSP w Krośnie
III - miejsce Klub HDK PCK przy KM PSP w Jarosławiu

Za najlepszych strażaków w realizacji w/w programu, uznano:

I -miejsce Pan Krzysztof Zaleski z OSP w Pruchniku
II Pan Zbigniew Machowski z KM PSP w Krośnie
III Pan Mariusz Kuźniar z KM PSP w Rzeszowie

Wszystkim uczestnikom programu serdecznie dziękujmy za zaangażowanie i udział w akcji, a laureatom składamy gratulacje z osiągniętych wyników.


Wyróżniający się członkowie Klubu HDK działającego przy KM PSP w Krośnie którzy przyczynili się do tego sukcesu to: asp. Zbigniew Machowski, kpt. Janusz Litwin, asp. sztab. Krzysztof Zima jak również wszyscy członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi, w tym druhowie z OSP Równe i pracownicy cywilni należący do naszego Klubu.

P. Zbigniew Machowski przyjmuje gratulacje po otrzymaniu odznaczenia honorowego PCK IV stopnia  Przedstawiciele HDK z KM PSP Krosno i OSP Wojaszówka
  

50 - lecie Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”                      

             Jan Paweł II   

W dniu 26 listopada 2008 roku na zaproszenie Prezydenta Miasta Krosna i Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie odbyło się uroczyste spotkania Klubów Honorowych Dawców Krwi i osób zasłużonych dla Ruchu Honorowych Dawców Krwi.

50-lecie działalności było okazją do wręczenia odznaczeń, dyplomów, medali i podziękowań za dotychczasową działalność.

W uroczystościach tych brali udział, członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży w Krośnie:

Machowski Zbigniew

Pirga Piotr

Sporniak Wacław

Zima Krzysztof

Blicharczyk Jacek

Litwin Janusz

Miszczak Jan

              Osoby te zostały wyróżnione medalami 50 lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża za wieloletnia działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Design by Strony internetowe Krosno © 2007-2011 by KM PSP Krosno