www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    KM PSP Krosno ul. Niepodległości 6 38-402 Krosno

 

Akcja przeciwpowodziowa na terenie miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego

W dniach 3-6.06.2006 r. na wskutek intensywnych opadów atmosferycznych lokalne rzeki: Jasiołka przebiegająca przez południową i zachodnią część powiatu krośnieńskiego oraz rzeka Chlebianka w zachodniej części powiatu spowodowały lokalne podtopienia i zalania. Również rzeka Lubatówka, która głównie w miejscowości Głowienka oraz w Krośnie zaczynała wylewać się ze swojego koryta i zalewać niżej położone miejsca przekroczyła stan alarmowy. Na terenie miasta Krosna rzeka Wisłok stwarzała realne zagrożenie dla niżej położnych obiektów (stadion i bazar handlowy przy ul. Legionów, obiekty mieszkalne przy ul. Jeleniówka, Olejarska, Piesza i Kilińskiego).

Zagrożonym mieszkańcom wydano ogółem 320 worków z piaskiem, a przy budynkach od strony ul. Nadbrzeżnej na długości 100 m ułożono rękaw przeciwpowodziowy.

Sytuacja na Zaporze Besko w Sieniawie cały czas była unormowana: wielkość odpływu nie została zwiększona a zbiornik posiadał jeszcze rezerwę niezbędną do gromadzenia wody.

W przeciągu czterech dni strażacy 29 razy wypompowywali wodę z zalanych piwnic i skażonych wodami gruntowymi studni. W miejscowościach Iwonicz, Długie i Łęki Strzyżowskie udrożniono zatkane przepusty.

Ogółem w akcji przeciwpowodziowej wzięło udział 36 zastępów 161 strażaków.

Design by Strony internetowe Krosno © 2007-2011 by KM PSP Krosno