www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    KM PSP Krosno ul. Niepodległości 6 38-402 Krosno

 

Ciekawe akcje

W dniu 1.09.2006 r. o godz. 1357 na na Jednostce Produkcyjnej Regeneracja Rafinerii Nafty S.A doszło do powstania pożaru. Pożar został zauważony przez pracownika technologicznego ciągu hydrorafinacji oleju przepracowanego, który włączył sygnalizację pożarową. Obsługujący centralę nadzorującej pracę hydrorafinacji uruchomił system zabezpieczeń całego ciągu technologicznego i kanalizacji ściekowej, system stałej pianowej instalacji zraszaczowej na tych urządzeniach oraz Służbę Ratowniczą RAF sp. z o.o. w rafinerii.

Równocześnie do stanowiska kierowania Komendy Miejskiej PSP w Krośnie zaczęły napływać zgłoszenia alarmowe od osób postronnych z Dobieszyna, które zauważyły wydobywające się z terenu rafinerii kłęby dymu.

Strażacy ze Służby Ratowniczej RAF sp. z o.o. po dotarciu na miejsca zdarzenia zastali słup ognia na wysokość ok. 25 m i kłęby czarnego dymu. Palił się poddawany przeróbce olej, który z instalacji wydobywał się pod dużym ciśnieniem. W pierwszej kolejności podano ciężką pianę gaśniczą z 2 działek samochodowych, 1 działka przenośnego i 1 wytwornicy pianowej, na palący się element instalacji technologicznej oraz w ochronie sąsiednich urządzeń. Po przyjeździe 2 samochodów gaśniczych z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Krośnie, rozwinięto dodatkowo jedną wodną linię gaśniczą oraz podano wodę z działka samochodowego do chłodzenia instalacji. Następnie wprowadzono 1 linię gaśniczego proszku z pojazdu Służby Ratowniczej RAF sp. z o.o. co w konsekwencji doprowadziło do ugaszenia ognia. Akcja gaśnicza trwała 20 minut. Potem prowadzone było jeszcze schładzanie instalacji. W działaniach brało udział: 5 ciężkich samochodów gaśniczych, 1 samochód gaśniczy proszkowy oraz samochód ratownictwa techniczno - chemicznego z Służby Ratowniczej RAF sp z o.o. w Jedliczu (łącznie 13 strażaków), 2 samochody gaśnicze z Komendy Miejskiej PSP w Krośnie (9 strażaków), 1 zastęp z OSP Krosno-Turaszówka (8 strażaków). Na miejsce zdarzenia przybył mł. bryg. Zbigniew Sieniawski Komendant Miejski PSP w Krośnie grupa operacyjna z Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.

W czasie całej akcji gaśniczej prowadzony był pomiar stężenia środków toksycznych w powietrzu atmosferycznym i nie wykazał przekroczenia dopuszczalnych norm. W wyniku powstania pożaru i prowadzonej akcji gaśniczej nikt nie został poszkodowany. W działaniach gaśniczych zużyto 10 m3 środka pianotwórczego, 200 m3 wody i 1000 kg proszku gaśniczego.

Do powstania pożaru doszło prawdopodobnie w wyniku rozszczelnienia się jednego z przewodów instalacji technologicznych (średnica 1 cal) przy pompie technologicznej, którym tłoczony jest olej o temperaturze 1600C pod ciśnieniem 60 atm. a następnie jego samozapłonu. Oszacowano, iż spaleniu uległo 3 m3 przepracowanego oleju. W wyniku pożaru uszkodzona została część instalacji hydrorafinacji, straty oszacowano wstępnie na 100 tys zł.

Design by Strony internetowe Krosno © 2007-2011 by KM PSP Krosno