www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 
Ćwiczenia na terenie zapory wodnej Sieniawa
 
   W dniu 25 października 2013 roku  ratownicy wysokościowi ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „KROSNO” brali udział w ćwiczeniach odbywających się na terenie zapory wodnej „Sieniawa”.
Ćwiczenia przeprowadzono w ramach konferencji naukowo- szkoleniowej pt.: „Podmioty Ratownicze w Systemie  Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwa”. Brali w nich udział ratownicy z terenu powiatu i województwa podkarpackiego. 
W ramach scenariusza realizowane były cztery epizody związane z podstawowymi dziedzinami ratownictwa. 
Zadaniem ratowników SGRW Krosno było podjęcie osoby poszkodowanej znajdującej się na jednym z przęseł zapory wodnej i bezpieczny transport na ziemię. Działania realizowano wspólnie z ratownikami z „Bieszczadzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego”.

Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno