www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    KM PSP Krosno ul. Niepodległości 6 38-402 Krosno

 

Ciekawe akcje

W dniu 19.01.2007 r. ok. godz. 850 silnie wiejący wiatr spowodował zerwanie części pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Korczynie. Odgłos odrywanej konstrukcji oraz elementy wyrwanego przez wiatr ocieplenia zauważył nauczyciel wychowania fizycznego, który prowadził zajęcia na sali gimnastycznej. Zajęcia na sali zostały przerwane. Dla osób przebywających w obiekcie nie było zagrożenia. Powiadomiono Państwową Straż Pożarną i Policję. Pokrycie dachowe zostało zerwane na ok. 1/4 długości obiektu sali gimnastycznej i pozostało zatrzymane na dalszej części dachu. W wyniku zerwania części pokrycia z tego obiektu, na ziemię spadły elementy drewniane i wyrwane ocieplenie.

Działania zastępu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej z Komendy Miejskiej PSP w Krośnie oraz jednostki OSP Korczyna, polegały na zabezpieczeniu konstrukcji dachowej przed dalszym jej niszczeniem, przy pomocy stalowego drutu dostarczonego przez Urząd Gminy w Korczynie.

Design by Strony internetowe Krosno © 2007-2011 by KM PSP Krosno