www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    KM PSP Krosno ul. Niepodległości 6 38-402 Krosno

 

„Podtopienia po burzy”

   W dniu 29.07.2014r. w wyniku gwałtownych opadów deszczu doszło w wielu miejscach miasta Krosna i w Głowience do licznych podtopień budynków mieszkalnych i gospodarczych, instytucji oraz zakładów pracy. Podtopienia tych obiektów wynikały również z faktu, iż w bardzo wielu miejscach dochodziło do tworzenia się rozlewisk w niżej położonych terenach, czy ulicach gdzie studzienki kanalizacyjne albo przepusty drogowe były niedrożne lub zostały zatkane przez napływające zanieczyszczenia.
W wyniku opadów deszczu, od godz. 14.36 w dniu 29 lipca, do godz. 12.00
w dniu 30 lipca, ogółem odnotowano 55 zdarzenia. W działaniach  łącznie brało udział 15/48 z KM PSP Krosno  i 53/170 OSP. Zdarzenia te miały miejsce:
 -40 zdarzeń na terenie m. Krosna,
 -7 zdarzeń w m. Głowienka,
 -3 zdarzenia w m. Miejsce Piastowe, po 1 zdarzeniu w Widaczu, Kopytowej, Rymanowie, Jedliczu i Zboiskach.
   Z powyższej liczby 3 razy usuwano połamane drzewa, a w pozostałych przypadkach wypompowywano wodę z zalanych pomieszczeń i udrażniano przepusty. W nocy podjęto również wypompowywanie rozlewisk, z których woda zaczęła wchodzić do budynków.
Na terenie m. Krosna najwięcej zgłoszeń było z ul. Suchodolskiej, Żwirki i Wigury, Jeleniówki, Decowskiego, Zręcińskiej, Klonowej. Zgłoszenia dotyczyły zalewanych budynków mieszkalnych, ale były również zgłoszenia z zakładów pracy oraz instytucji, w tym m.in.:
 BWI Poland Technologies Sp. z o.o.
 Dom Pomocy Społecznej w Krośnie,
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie,
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie,
 Krośnieńskie Huty Szkła w Krośnie.
 Eurocash w Szczepańcowej.

 
 

 

 


    W miejscowości Głowienka doszło do podmycia części jezdni ul. Ojca Anzelma Kubita przy skrzyżowaniu jej z ul. Świętego Jana. Działania prowadzone były w tej miejscowości w 5 budynkach, a potem wodę wypompowywano z 2 rozlewisk.

 

 


    W celu uniknięcia kolejnych podtopień podczas obfitych opadów deszczu, a powstających w wyniku zatkanych przepustów drogowych czy kratek kanalizacji burzowej, ponownie prosimy o zwrócenie uwagi na konieczność zachowania ich drożności. W miejscach gdzie dochodzi do ich zatykania, konieczne jest w ciągu trwania opadów, bieżące ich monitorowanie i udrażnianie.

 

Design by Strony internetowe Krosno © 2007-2011 by KM PSP Krosno