www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    KM PSP Krosno ul. Niepodległości 6 38-402 Krosno

 

Kadra


Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
 st.bryg. mgr inż. Mariusz Bieńczak
 
 
 
 
Zastępca Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
 bryg. mgr inż. Zbigniew Nowak
 
 
 

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
bryg. mgr inż. Paweł Gaj

 
Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Marszałek

 
Design by Strony internetowe Krosno © 2007-2011 by KM PSP Krosno