www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

Bezpieczne wakacje

Rozpoczęły się już wakacje i wiele osób w tym okresie wybierze aktywny wypoczynek w różnych miejscach a część dzieci i młodzieży wyjedzie na obozy i kolonie, dlatego Komenda Miejska PSP w Krośnie przekazuje kilka rad i wskazówek, które mogą uchronić Was i Waszych najbliższych przed niebezpieczeństwem w okresie wakcyjnym, i sprawią, że czas ten spędzicie w bezpieczny sposób.

Podczas wypoczynku nad wodą należy pamiętać aby:

 • korzystać tylko z kąpielisk strzeżonych przez ratowników,
 • unikać skoków do płytkiej wody o nieznanym dnie - taki skok może zakończyć się nieodwracalnym kalectwem,
 • po długim leżeniu na słońcu nie zanurzać się gwałtownie w wodzie - stopniowe schładzanie organizmu pozwoli uniknąć szoku termicznego,
 • nigdy nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu,
 • zwracać szczególną uwagę na osoby będące pod waszą opieką,
 • w przypadku pływania żaglówką, kajakiem, łódką czy innym sprzętem tego typu wszyscy pasażerowie powinni mieć ubrane kapoki,
 • nie pływać w/w sprzętem w czasie i bezpośrednio przed burzą.

Podczas wypoczynku na terenach leśnych i w ich pobliżu trzeba przestrzegać następujących zasad:

 • w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:
  • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu,
  • korzystanie z otwartego płomienia,
  • wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
 • palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi,
 • w każdym lesie obowiązuje generalna zasada - OSTROŻNIE Z OGNIEM!
 • należy przestrzegać wskazań wynikających z tablic informacyjno - ostrzegawczych wywieszonych na terenach leśnych wzdłuż szlaków wycieczkowych i turystycznych, przy schroniskach, obozach młodzieżowych i innych miejscach.

W przypadku dzieci spędzających wakacje w miejscu zamieszkania należy pamiętać, aby:

 • zwracać uwagę na to gdzie bawią się dzieci (nie pozwalajmy na zabawy w takich miejscach jak: wykopy, place budów, strychy, piwnice, opuszczone budynki, czy jezdnia),
 • nie należy pozostawiać dzieci bez opieki,,
 • w upalne dni ograniczać czas przebywania dzieci na słońcu,
 • zachować ostrożność w kontaktach z wolno biegającymi zwierzętami.

W razie konieczności wezwania pomocy należy zawiadomić odpowiednie służby, korzystając z następujących numerów alarmowych:

999 - Pogotowie Ratunkowe

998 - Straż Pożarna

997 - Policja

112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno