www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2016    

12 maja 2016 r. krośnieńskie uroczystości obchodów Dnia Strażaka, rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w kościele o.o. Franciszkanów, w intencji wszystkich strażaków miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego oraz ich rodzin. Mszy Świętej przewodniczył ks. Paweł Samborski Podkarpacki Kapelan Strażaków.

Podczas okolicznościowego apelu, który rozpoczął się o godz. 13.30 na placu wewnętrznym obiektu krośnieńskiej komendy z udziałem m.in. st. bryg. Jana Ziobry Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, dh Janusza Koniecznego V-ce Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP a zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, Jerzego Borcza Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, przedstawiciela Elżbiety Łukacijewskiej Posła do Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli Stanisława Piotrowicza, Piotra Babinetza, Joanny Frydrych Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a także Bronisława Barana Zastępcy Prezydenta Miasta Krosna i Zbigniewa Kubita Przewodniczącego Rady Miasta Krosna, Jana Juszczaka Starosty Krośnieńskiego i Edwarda Nowaka Przewodniczącego Rady Powiatu, a także przedstawicieli władz samorządowych, Komendantów Powiatowych PSP z sąsiednich powiatów, strażaków emerytów i członków Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krośnie, delegacji strażaków ze Svidnika na Słowacji, służb i podmiotów oraz instytucji z którymi współpracuje krośnieńska Komenda.

W dzień strażackiego święta funkcjonariusze zawodowi zostali wyróżnieni odznaczeniami państwowymi, resortowymi i korporacyjnymi.

W dowód uznania zasług w zakresie umacniania ochrony przeciwpożarowej, Minister Spraw Wewnętrznych odznaczył odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej funkcjonariuszy naszej komendy oraz członków ochotniczych straży pożarnych. Odznaki wręczyli st. bryg. Jan Ziobro Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, dh Janusz Konieczny V-ce Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP i zarazem Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie oraz st. bryg. Krzysztof Korzec Komendant Miejski PSP w Krośnie. Odznaką zostali wyróżnieni:

-  „Srebrną odznaką Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”:

-        st. kpt. Dariusz Gruszka,

-        mł. bryg. Krystyna Janusz,

-        mł. bryg. Krzysztof Marszałek,

-        dh Roman PRUGAR - Komendant Gminny ZOSP RP w Korczynie, Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie.

-   „Brązową odznaką Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”:

-        mł. bryg. Paweł Wilk,

-        mł. kpt. Grzegorz Lorens,

-        mł. asp. Urszula Rędziniak,

-        st. kpt. Piotr Szydło,

-        Jan Juszczak – Starosta Krośnieński,

-        dh Stanisław Blicharczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wojaszówce,

-        dh Edward Nowak - Przewodniczący Rady Powiatu, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jedliczu.

             W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza przyznany przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP dla dh Edwarda Nowaka, wręczyli

st. bryg. Jan Ziobro Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, dh Janusz Konieczny V-ce Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie

St. bryg. Jan Ziobro Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, dh Janusz Konieczny V-ce Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie oraz dh Tadeusz Sieniawski Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, wręczyli „Medale za zasługi dla pożarnictwa”, przyznane uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeszowie, następującym strażakom:

-  Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla:

-        st. ogn. Grzegorz Glazar,

-        bryg. Zbigniew Nowak,

-  Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla:

-        sekc. Marcin BIK,

-  Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla:

-        st. sekc. Grzegorz Inglot.

Z okazji święta Patrona wszystkich Strażaków – św. Floriana i obchodzonego „Dnia Strażaka”, funkcjonariusze PSP pełniący służbę w jednostkach organizacyjnych w całym kraju  otrzymują awanse na wyższe stopnie służbowe.

            St. bryg. Jan Ziobro Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz st. bryg. Krzysztof Korzec Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, wręczyli akty mianowania na wyższe stopnie służbowe:

-  w korpusie oficerów, awanse nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych:

-        na stopień starszego kapitana dla kpt. Krzysztof Szczęsny,

-  na stopień aspiranta, awanse nadane przez Komendanta Głównego PSP:

-        mł. asp. Łukasz Brożyna,

-        mł. asp. Wojciech Haręzga,

-        mł. asp. Marek Maciejowski,

-        mł. asp. Piotr Maślanka,

-        mł. asp. Damian Pelczar,

-        mł. asp. Urszula Rędziniak,

-  w korpusie podoficerów nadane przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP:

·          na stopień ogniomistrza:

-        mł. ogn.  Paweł Czech,

-        mł. ogn.  Robert Kubit,

-        mł. ogn.   Łukasz Popiel,

-        mł. ogn.  Andrzej Szczęsny,

-        mł. ogn.  Robert Ząbik,

·         na stopień młodszego ogniomistrza:

-        st. sekc. Piotr Cwynar,

-        st. sekc. Grzegorz Inglot,

-        st. sekc. Bogusław Jakubiszyn,

-        st. sekc. Mariusz Mikuś,

-        st. sekc. Krzysztof Wiernusz,

-        st. sekc. Piotr Zięba,

·         na stopień starszego sekcyjnego:

-        sekc. Marcin Bik,

-        sekc. Sylwester Cebula,

-        sekc. Adam Guzik,

-        sekc. Paweł Kenar,

-        sekc. Mirosław Kucza,

-        sekc. Piotr Mastyj,

-        sekc. Robert Świeboda,

·         na stopień sekcyjnego:

-        st. str. Krzysztof Rachwał,

-        st. str. Daniel Wąchała.

 

            Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w pracy zawodowej st. bryg. Mariusza Bieńczaka Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie, dyplom honorowy przyznany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka, wręczyli st. bryg. Jan Ziobro Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz st. bryg. Krzysztof Korzec Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

            Podczas tegorocznych obchodów Dnia Strażaka, ks. Paweł Samborski Podkarpacki Kapelan Strażaków dokonał aktu poświęcenia czterech nowych pojazdów ratowniczych, które trafiły na wyposażenie krośnieńskiej komendy w ubiegłym roku kalendarzowym, tj. :

-       średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa drogowego na podwoziu SCANIA P360 CB z napędem 4x4,

-       samochód kwatermistrzowski z żurawiem HDS na podwoziu SCANIA P320,

-       samochód specjalny bus marki Ford Transit Custom,

-       samochód do ratownictwa wysokościowego Ford Ranger.

Podczas dzisiejszych uroczystości Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
w Krośnie, st. bryg. Krzysztof Korzec, złożył podziękowania wszystkim, którzy poprzez swoją działalność wspierali przedsięwzięcia zmierzające do poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego miasta i powiatu krośnieńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Podziękował za nowe pojazdy pożarnicze, które zostały skierowane do krośnieńskiej Komendy, a także za udzielone wsparcie od władz samorządowych przy zakupie samochodu specjalnego typu bus. Doceniając ogrom zasług i zakres świadczonej pomocy na różnych płaszczyznach działania, Komendant Miejski PSP w Krośnie ufundował okolicznościowe statuetki dla Piotra Przytockiego Prezydenta Miasta Krosna i Jana Juszczaka Starosty Krośnieńskiego.

 

Zdjęcia  z archiwum KM PSP Krosno - zapraszamy do obejrzenia galeri zdjęć.

 

       Naczelnik Wydziału

Operacyjno-Rozpoznawczego

        KM PSP w  Krośnie

        bryg. Mariusz Kozak

Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno