www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    KM PSP Krosno ul. Niepodległości 6 38-402 Krosno

 
Sytuacja powodziowa na terenie pow. krośnieńskiego - stan na 5.10.2016 godz. 8.00
 

W wyniku nadmiernych opadów deszczu, które wystąpiły w dniu 4.10.2016 r. doszło w wielu miejscach na terenie powiatu do lokalnych podtopień. W większości przypadków były to działania związane z pompowaniem wody z zalanych piwnic, udrażnianiem przepustów drogowych, koryt rzek przy mostach i kaskadach oraz rowów melioracyjnych, z których wylewała się woda zagrażając budynkom mieszkalnym i gospodarczym. Ponadto w niektórych miejscach prowadzone były także działania przez jednostki ochotniczych straży pożarnych przygotowujące się do obrony zagrożonych obiektów, tj. bieżącego monitorowania miejsc zagrożonych, przygotowywania i rozwożenia worków z piaskiem. 
Na terenie miasta Krosna odnotowano 10 zdarzeń, w tym:
- pompowanie wody z zalanych piwnic i pomieszczeń (ul. Jeleniówka, ul. Chopina, ul. Naftowa) – 6 razy,
- udrażnianie przepustów drogowych (ul. Długa, ul. Odrzykońska) – 2 razy,
- pompowanie wody z placu targowego (ul. Legionów) – 1 raz,
- usunięcie powalonego drzewa (ul. Krakowska) – 1 raz.
 
Na terenie powiatu krośnieńskiego odnotowano łącznie 46 zdarzeń:
15 zdarzeń na terenie gminy Dukla (Iwla, Dukla, Jasionka, Cergowa, Teodorówka, Nowa Wieś, Mszana, Tylawa), w tym:
  • w m. Nowa Wieś rzeka Jasiołka wystąpiła z brzegów i zagrażała budynkom, 
  • w m. Iwla wezbrana woda występująca z potoku, nie mieszcząc się w przepuście drogowym zalała drogę gminną i na kilka godzin odcięła dojazd do budynków w tej czesci miejscowości,
12 zdarzeń na terenie gminy Miejsce Piastowe (Łężany, Widacz, Targowiska, Niżna Łąka, Miejsce Piastowe, Głowienka), w tym wystąpienie z brzegów potoku Lubatówka w m Głowienka i zalanie drogi powiatowej,
4 zdarzenia na terenie gm. Iwonicz-Zdrój (Lubatowa, Iwonicz)
4 zdarzenia na terenie gm. Rymanów (Klimkówka, Rymanów-Zdrój, Posada Górna),
3 zdarzenia na ternie gm. Krościenko Wyżne,
3 zdarzenia na terenie gminy Chorkówka (Draganowa, Sulistrowa), w tym w m. Draganowa doszło do wystąpienia z brzegów lokalnych potoków i uniemożliwienie komunikacji z częścią miejscowości (ok. 30 budynków), tymczasowym przejściem zrobionym przez firmę wykonującą nowe mosty w tym terenie. Strażacy wykorzystując przygotowaną konstrukcję pod nowy most, w uzgodnieniu z wykonawcą robót, wykonali tymczasowe przejście przez wezbrany potok i zabezpieczali je przez całą noc. 5.10.2016r. rano przekazali miejsce zdarzenia wykonawcy robót.
3 zdarzenia na terenie gm. Jedlicze (Potok, Żarnowiec),
2 zdarzenia na terenie gm. Korczyna (Korczyna, Kombornia).
Ogółem w działaniach związanych z nadmiernymi opadami deszczu wzięło udział 7 pojazdów i 28 strażaków z KM PSP Krosno oraz 63 pojazdy i 329 strażaków z OSP.
 
 Opracowanie:  bryg. Mariusz Kozak - Naczelnik Wydz. Operacyjno-Rozpoznawczego. 
 
Design by Strony internetowe Krosno © 2007-2011 by KM PSP Krosno