www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    KM PSP Krosno ul. Niepodległości 6 38-402 Krosno

 
Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 

11 listopada o godz. 10.30 w Bazylice Mniejszej "Fara" została odprawiona Mszą Świętą za Ojczyznę w której wzięli udział m.in. przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie w osobach: st. bryg. Krzysztofa Korca – Komendanta Miejskiego PSP, bryg. Zbigniewa Nowaka – Naczelnika Wydz. Kwatermistrzowsko-Technicznego i mł. bryg Krzysztofa Marszałka – Z-cy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej wraz z pocztem sztandarowym. Następnie w/w osoby wzięły udział w Apelu Pamięci oraz przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego na krośnieńskim rynku złożyli kwiaty. 
 
 
Uroczyste powiatowe obchody 98-rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę odbyły się w piątek 11 listopada w Rymanowie. Tradycyjnie już poprzedziła je Msza Święta za Ojczyznę odprawiona w kościele pw. św. Wawrzyńca w której ze strony Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie oprócz pocztu sztandarowego uczestniczyli: st. bryg. Mariusz Bieńczak – Z-ca Komendanta Miejskiego PSP, oraz kpt. Maciej Farbaniec i mł. kpt. Grzegorz Lorens – Dyżurni Operacyjni Stanowiska Kierowania KM PSP.

Z kolei 13 listopada w niedzielę w Zręcinie odbyły się gminne uroczystości obchodów 98-rocznicy Narodowego Święta Niepodległości w których uczestniczyli: st. bryg. Krzysztof Korzec – Komendant Miejski PSP oraz st. sekc. Robert Świeboda.

Opracowanie: mł. bryg. Krystyna Janusz 
Zdjęcia:  z archiwum KM Policji w Krośnie
 
 
Design by Strony internetowe Krosno © 2007-2011 by KM PSP Krosno