www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    KM PSP Krosno ul. Niepodległości 6 38-402 Krosno

 
Uroczysta zbiórka w Komendzie Miejskiej PSP w Rzeszowie
 
25 listopada 2016 roku w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie odbyła się uroczysta zbiórka służb mundurowych podczas której wyróżnieni zostali strażacy, którzy wykazali się w trakcie służby poświęceniem i ofiarnością.
Z naszej jednostki wyróżnienie otrzymał st. kpt. Krzysztof Szczęsny - zastępca Dowódcy Zmiany Nr 3 JRG. 
Strażacy otrzymali wyróżnienia z rąk ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. W uroczystości wzięli udział także:  poseł na Sej RP Zbigniew Chmnielowiec, komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, zastępca komendanta głównego Policji nadinspektor Jan Lach, zastępca komendanta głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Bajger, podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec. 
 
 
 Naszemu koledze serdecznie gratulujemy!
 
 
 
Zdjęcia: st. bryg. Krzysztof Korzec - archiwum KM PSP Krosno.
Opracowanie:  mł. bryg. Krystyna Janusz. 
Design by Strony internetowe Krosno © 2007-2011 by KM PSP Krosno