www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    KM PSP Krosno ul. Niepodległości 6 38-402 Krosno

 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem "Zapobiegajmy pożarom" - finał powiatowy. 
 
W dniu 16.12.2016 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie zostały ogłoszone wyniki Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom”. W tym roku na eliminacje powiatowe wpłynęło 66 prac plastycznych z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krośnieńskiego. Konkurs kierowany jest do wszystkich chętnych, tj. głównie do dzieci i młodzieży oraz dorosłych plastyków amatorów. Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp., które oceniane są w różnych grupach wiekowych autorów.
Celem Konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk. Sprzyja on także rozwojowi zainteresowań plastycznych. W środowisku wiejskim daje szansę kontaktu odbiorcy ze sztuką nieprofesjonalną poprzez prezentację prac w placówkach kultury  i oświaty.
Tematyka Konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej i kulturalnej, akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz historię pożarnictwa.
W tym roku prace, które wpłynęły na eliminacje powiatowe w dniu 2.12.2016 r. oceniała komisja w następującym składzie:
- przewodniczący – Krzysztof Brynecki, przedstawiciel Biura Wystaw Artystycznych  w Krośnie,
- sekretarz – dh Józef Tucki, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie,
- członkowie:
st. bryg. Krzysztof Korzec – Komendant miejski PSP w Krośnie,
dh Mieczysław Prugar Honorowy Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie.
Przed ogłoszeniem wyników sekretarz dh Józef Tucki, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, przedstawił zasady przebiegu konkursu i odczytał finalistów powiatowych. Ogłoszenie wyników odbyło się z zaakcentowaniem prowadzonej  kampanii społecznej „Ogień i czad. Obudź czujność”.
Wynik konkursu są następujące:
I grupa wiekowa – przedszkola:
1. Jan Szkaradek – Wojaszówka,
2. Kajetan Giemza – Jedlicze,
3. Zuzanna Olbrot – Jaszczew.
II grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy I-III:
1. Wiktor Wierdak – SP Kobylany,
2. Aurelia Wajda -  SP Faliszówka,
3. Zuzanna Wiśniowska oraz Roksana Fejkiel – SP Dobieszyn.
III grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy IV-VI:
1. Armin Kozak - ZSiP Bóbrka oraz Jakub Węgrzyniak – SP Wojaszówka,
2. Karol Wierdak – SP Kobylany,
3. Szymon Bril – ZSP Żarnowiec.
IV grupa wiekowa – gimnazjum:
1. Mikołaj Szuba – Wróblik Szlachecki oraz Aleksandra Dymczak – Zręcin,
2. Martyna Tkaczyk – ZSP Jedlicze oraz Wiktoria Penar – Klimkówka,
3. Liliana Bieryło – Odrzykoń.
 
 
 
Autorzy prac finału powiatowego otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie. Nagrody i dyplomy laureatom konkursu wręczyli: Adolf Kasprzyk - Wicestarosta Krośnieński, dh Jan Kilar -  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, dh Kazimierz Gładysz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie oraz st. bryg. Mariusz Bieńczak Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie. Organizatorem Konkursu był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Krośnie oraz Komendą Miejską PSP w Krośnie. Po zakończeniu wręczania nagród dzieci miały okazję zapoznać się z pojazdami pożarniczymi i wyposażeniem Komendy Miejskiej PSP w Krośnie.
Wszystkie prace laureatów zostały przesłane na finał eliminacji wojewódzkich.
 
  
  
Zdjęcia: archiwum KM PSP Krosno.
Opracowanie:  bryg. Mariusz Kozak.   
Design by Strony internetowe Krosno © 2007-2011 by KM PSP Krosno