www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

W uroczystości wzięli udział strażacy i pracownicy cywilni Komendy oraz zaproszeni goście: st. bryg. mgr inż. Andrzej Babiec Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP wraz ze swoimi zastępcami: bryg. Danielem Dryniakiem i mł. bryg. Andrzejem Marczenią oraz Komendantami Miejskimi i Powiatowymi PSP województwa podkarpackiego, ksiądz st. bryg. Jan Krynicki – Kapelan Krajowym Strażaków Państwowej Straży Pożarnej, druh Janusz Konieczny V-ce Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP z druhem Tadeuszem Sieniawskim  Członkiem Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie oraz druhem Janem Kilarem Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, Pan Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna z Panem Zbigniewem Kubitem Przewodniczącym Rady Miasta Krosna oraz Pan Jan Juszczak Starosta Krośnieński i Józef Turek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego, wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu krośnieńskiego, emerytowani komendanci wojewódzcy i miejscy PSP pełniący wcześniej służbę w krośnieńskiej jednostce, na czele z nadbryg. w st. spocz. Bogdanem Kuligą oraz komendanci, dyrektorzy i kierownicy firm oraz instytucji, współpracujących z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie w zakresie kształtowania systemu ochrony przeciwpożarowej na ziemi krośnieńskiej.

St .bryg. Krzysztof Korzec na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie powołany został w dniu 28 października 2009 roku. Wcześniej, jako absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, promowany na pierwszy stopień oficerski w 1989 roku, rozpoczął służbę w charakterze wykładowcy Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Po trzech latach służby przeniesiony został na swój wniosek do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, skąd dwa lata później przeniesiony został do Komendy Wojewódzkiej PSP w Krośnie na stanowisko Dyżurnego Operacyjnego Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa. Po wdrożonej w 1999 roku reformie administracyjnej państwa i likwidacji Komendy Wojewódzkiej PSP w Krośnie, powrócił do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej PSP w Jaśle, gdzie powierzono mu zadanie kierowania komórką organizacyjną właściwą do spraw kwatermistrzowskich. Jego przeniesienie do tej jednostki zbiegło się w czasie z realizacją trudnego i odpowiedzialnego zadania związanego gruntowną modernizacją obiektów Komendy w ramach inwestycji centralnej i wojewódzkiej. Z dniem 16 lutego 2007 roku przeniesiony został do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, gdzie objął stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, z którego w październiku 2009 roku Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP powołał go do pełnienia funkcji Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie. Kierując tą jednostką organizacyjną przez okres przeszło 7 lat, podejmował wiele działań zmierzających do poprawy warunków i ergonomii pracy i służby podległych strażaków. Przeprowadził modernizację większości obiektów tutejszej Komendy, z których najistotniejsze to remont pomieszczeń biurowych i służbowych lokali mieszkalnych, montaż nowoczesnych segmentowych bram wyjazdowych w garażach JRG oraz przeprowadzona na przestrzeni 2 ostatnich lat inwestycja w postaci budowy kontenerowej komory dymowej do ćwiczeń. Budowa ta była połączona z rozbiórką obiektów wiaty i gruntowną modernizacją I piętra budynku garażowo-magazynowego nr 1 oraz z adaptacją pomieszczeń na zaplecze socjalne dla osób biorących udział w szkoleniach i ćwiczeniach w komorze dymowej, a także pomieszczeń do obsługi i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych. Nie bez znaczenia pozostają także jego działania ukierunkowane na wymianę pojazdów i sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego przez macierzystą jednostkę w trakcie prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych. W okresie sprawowania przez niego urzędu Komendanta Miejskiego pozyskano ogółem 10 nowych pojazdów ratowniczych, przy zaangażowaniu pozabudżetowych środków finansowych o wysokości 8 mln złotych. Pod kierownictwem st. bryg. Krzysztofa Korca zrealizowany został także projekt oparty w całości o środki Unii Europejskiej w zakresie szkolenia specjalistycznego w ratownictwie wodnym, we współpracy z jednostkami ochrony przeciwpożarowej Republiki Słowacji. Znaczny wkład wniósł także w poprawę osiągnięć reprezentacji tutejszej Komendy w sporcie pożarniczym – odpowiedni dobór kadry poparty niewielką inwestycją w sprzęt do ćwiczeń skutkował zajęciem w minionym roku kalendarzowym drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej zawodów na terenie naszego województwa. Pełniąc służbę na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie dowodził i kierował niejedną akcją ratowniczą, w tym m.in. działaniami ratowniczymi podejmowanymi podczas akcji likwidacji skutków powodzi w 2010 roku i dwóch katastrof budowlanych w Posadzie Górnej i Krośnie. Wiele uwagi poświęcał także problematyce zabezpieczenia powiatu przed skutkami awarii w zlokalizowanym na tym terenie zakładzie o dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej – Rafinerii Orlen Południe S.A. Zakład Jedlicze, obecnie Orlen Południe S.A. Zakład Jedlicze. W 2015 roku współorganizował powiatowe ćwiczenia zgrywające pod kryptonimem „Krosno 2015”, w zakresie doskonalenia organizacji działań ratowniczych podmiotów KSRG oraz podmiotów współdziałających z systemem podczas likwidacji występujących zagrożeń, w tym podczas działań na terenie Orlen Południe S.A. Zakład Jedlicze.

Za swoje liczne zasługi dla ochrony przeciwpożarowej był wielokrotnie nagradzany i odznaczany, w tym między innymi:

-        Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,

-        Srebrnym Medalem za zasługi dla Policji,

-        Brązową i Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,

-        Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”,

-        Brązowym Krzyżem Zasługi.

W trakcie dzisiejszej uroczystości st. bryg. Krzysztof Korzec za swoje liczne zasługi na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP uhonorowany został Złotym Znakiem Związku OSP RP.

 

 

 

 

 

 

 

 

Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno