www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

 Bezmyślne wypalanie traw i pozostałości roślinnych.

 

   Długo utrzymująca się zimowa aura w obecnym roku spowodowała, że pierwszy pożar suchej trawy odnotowano w Zręcinie, dopiero 24.02.2017 r. o godz. 20:48, gdzie w gaszeniu pożaru brały udział 3 zastępy i 15 strażaków: 1/4 JRG 2/11 OSP Zręcin i Żeglce. We wcześniejszych latach pierwsze pożary traw miały już miejsce na początku stycznia. Na dzień 13.03.2017 r. na terenie działania KM PSP Krosno odnotowano już 113 pożarów suchych traw i nieużytków rolnych. Najwięcej tego typu interwencji było w m. Krośnie – 39 pożarów, w gm. Jedlicze - 34 pożarów, w gm. Chorkówka – 20 pożarów. W dalszym ciągu te 3 gminy wiodą niechlubny prym w tych bezsensownych pożarach niszczących życie biologiczne i zatruwających powietrze. Jak na razie nie odnotowano takich pożarów w gm. Jaśliska, Korczyna i Rymanów. W pozostałych 5 gminach ilości te wynoszą od 4 do 7 pożarów. W działaniach gaszenia powstałych pożarów brało udział ogółem 204 pojazdy pożarnicze i 1064 strażaków (45 pojazdy i 202 strażaków z KM PSP Krosno, 66/396 OSP w KSRG i 93/466 pozostałe OSP). Łącznie gaszono pożary traw i nieużytków rolnych łącznie na powierzchni wynoszącej ok. 53 ha, natomiast faktyczna powierzchnia spalona jest dużo większa. Największy pożar suchej trawy miał miejsce w m. Żeglce 01.03.2017 o godz. 03:29, gdzie pożar suchej trawy objął powierzchnię około 8 ha – działania prowadziło 44 strażaków i 7 pojazdów (1/6 JRG , 2/12 OSP KSRG i 5/26 OSP spoza KSRG).
   Codziennie strażacy gaszą od kilku do kilkunastu pożarów. Palą się trawy na brzegach cieków wodnych, wzdłuż torów kolejowych i poboczach dróg, łąkach i nieużytkach rolnych. Tam gdzie przyroda zaczyna się rozwijać, zostaje spalona przez ogień. Zdarzają się pożary od kilku arów do kilku hektarów powierzchni.
Jak co roku apelujemy do społeczeństwa, aby zminimalizować ten niechlubny proceder, przynoszący tylko straty dla środowiska naturalnego oraz generujących duże koszty w budżetach Komendy Miejskiej PSP w Krośnie oraz jednostek samorządu terytorialnego. Na w/w koszty składają się m.in. zużyte paliwo, zniszczony sprzęt (tłumice, łopaty, węże pożarnicze) umundurowanie i obuwie (zniszczenie mechaniczne i termiczne – gaszenie odbywa się przy bezpośredniej styczności z ogniem i wysoką temperaturą), jak i również woda, którą zużywa się do gaszenia wysokich traw.

  Osoby podpalające suchą trawę, wykazują się wielką bezmyślnością. Nie zwracają uwagi na to czy pożar ten w konsekwencji swojego rozwoju komuś lub czemuś zagrozi. Podpalają również wtedy, gdy wiatr jest silny i sprzyja bardzo szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. Jest to nie tylko zagrożenie dla osób wypalających trawy, ale również dla gaszących je strażaków. Przy szybkich przerzutach ognia, nie trudno jest dostać się w centrum szalejącego pożaru (ognia, wysokiej temperatury, duszącego dymu). Bardzo łatwo wtedy stracić orientację, panowanie nad sobą i wybrać niewłaściwy kierunek ewakuowania się z zagrożonego miejsca. Trwające kilkanaście, czy kilkadziesiąt minut gaszenie ognia przy pomocy tłumic, w ubraniach strażackich, butach i hełmach, w wysokiej temperaturze i zadymieniu, jest bardzo wyczerpującym działaniem. Ze strażaka, po gaszeniu takiego pożaru, pot leje się strumieniami. A bywa, że strażacy po ugaszeniu jednego pożaru, są kierowani do gaszenia następnego i znowu do następnego.
  Wiele ze zgłoszeń na numer alarmowy 998, czy 112 o palących się trawach, zawiera paniczne informacje o zagrożeniu niesionym przez ogień dla obiektów mieszkalnych, gospodarczych, krzewach i drzewach owocowych, altanach i domkach działkowych, ulach, składach desek itd. Zdarzyło się już wielokrotnie, iż straty powstałe w wyniku takich pożarów, szacowane były na kilkanaście tysięcy złotych, gdyż okazało się, że spaliła się altanka ogrodowa czy kable światłowodowe.
Ponadto w bardzo wielu przypadkach gęsty dym wchodzi na drogi utrudniając tym jazdę samochodami i stwarza zagrożenie powstania wypadku. Wielokrotnie już się zdarzało, że w momencie prowadzenia działań gaśniczych suchych traw, powstawały pożary w budynkach i występowały problemy z zadysponowaniem odpowiedniej ilości sił i środków.

 


  Niestety w dalszym ciągu dla jednych jest to sposób na zabawę czy robienie „porządków” na polach przy wypalaniu pomimo obowiązujących zakazów, a dla drugich męcząca i niejednokrotnie niebezpieczna praca przy ich gaszeniu.
 

  W ramach kampanii "STOP pożarom traw" została również uruchomiona strona internetowa www.stoppozaromtraw.pl

  Można na niej znależć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały.

Opracowanie: bryg. Mariusz Kozak

Zdjęcia: archiwum KM PSP Krosno.

Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno