www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

Powołanie st. bryg. Mariusza Bieńczaka na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie 

   Pan bryg. mgr inż. Mariusz Bieńczak legitymuje się przeszło dwudziestodziewięcioletnim stażem służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Po ukończeniu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, jako oficer PSP z tytułem mgr inż. pożarnictwa rozpoczął karierę zawodową w komórce organizacyjnej ds. kontrolno - rozpoznawczych Komendy Rejonowej PSP w Sanoku, gdzie następnie awansował na stanowisko zastępcy dowódcy tamtejszej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. Z dniem 16 października 1993 r. został przeniesiony do Komendy Rejonowej PSP w Lesku, gdzie pełnił służbę na stanowisku zastępcy dowódcy oraz dowódcy JRG. Z dniem 1 lipca 2012 roku został przeniesiony do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, gdzie objął funkcję Zastępcy Komendanta Miejskiego. Bogaty zasób wiedzy zawodowej, poparty samodzielnością i nowatorstwem, pozwolił mu skutecznie i racjonalnie rozwiązywać najtrudniejsze problemy. Kierując wieloma akcjami ratowniczo–gaśniczymi, z pełną odpowiedzialnością podejmował trudne decyzje, których trafność przesądzała o skuteczności i efektywności podejmowanych działań. W 2010 roku brał udział w działaniach przeciwpowodziowych na terenie powiatu tarnobrzeskiego, pracując w sztabie akcji, a w roku 2011, z uwagi na poziom wiedzy i bogaty bagaż doświadczenia zawodowego w dziedzinie szeroko pojętego ratownictwa, powołany został do udziału w międzynarodowych ćwiczeniach pod kryptonimem „EU CARPATEX 2011“ pełniąc funkcję szefa działu analiz. Rok później brał udział w organizacji ćwiczeń zgrywających pod kryptonimem „Tory 2012”, w zakresie prowadzenia działań ratowniczych w zakładzie o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Końcem roku 2013 pod jego zwierzchnictwem krośnieńscy strażacy, tworzący trzon tutejszej specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego, wzięli udział w manewrach pod kryptonimem „Solina 2013” oraz w ćwiczeniu praktycznym realizowanym w ramach konferencji pod nazwą: „Podmioty ratownicze w systemie bezpieczeństwa państwa” a w 2014 roku w szkoleniu teoretycznym i manewrach praktycznych, przeprowadzonych we współpracy z Centrum Szkoleń Specjalistycznych i Wysokościowych HAWK w Mirsku (woj. dolnośląskie), którego przedmiotem były sposoby i techniki ewakuacji osób z turbin wiatrowych. W roku 2015 powołany został do udziału w międzynarodowych ćwiczeniach ratowniczych pod kryptonimem „EU EDEN 2015”, był także współorganizatorem między powiatowych ćwiczeń zgrywających „Krosno 2015”, w zakresie doskonalenia organizacji działań ratowniczych podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz podmiotów współdziałających z Systemem podczas likwidacji występujących zagrożeń, przeprowadzonych na terenie lotniska w Krośnie oraz rafinerii nafty ORLEN Południe S.A. Zakład w Jedliczu.
  Prywatnie Pan st. bryg. Mariusz Bieńczak mieszka w miejscowości Humniska, jest mężem i ojcem dwójki dzieci. Interesuje się historią, aktywnie działa, jako wolontariusz w Rycerskim i Szpitalniczym Zakonie świętego Łazarza z Jerozolimy – jednej z najstarszych chrześcijańskich instytucji szpitalnych, w skład której wchodzą duchowni przeorzy i kapelani oraz kawalerowie i damy, będący świeckimi członkami, oddanymi życiu w zgodzie z zasadami chrześcijańskiej wiary i miłosierdzia wobec innych.

 Opracowanie: bryg. Piotr Szubra

Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno