www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

 Konkurs plastyczny "Zapobiegajmy wypalaniu traw"

W dniu 7 kwietnia br. w Zespole Szkół  w Potoku nastąpiło ogłoszenienie wyników gminnego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Zapobiegajmy wypalaniu traw” zorganizowanego przez:
- Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku,
- Ochotniczą Straż Pożarną w Potoku
pod patronatem- Burmistrz Gminy Jedlicze
Inicjatorem konkursu był Zarząd Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku. Po zaakceptowaniu tej formy działań w ramach przeciwdziałania wypalania traw przez gminne władze samorządowe, konkurs skierowany został do dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy Jedlicze. Na konkurs wpłynęło ze szkół gminnych 91 prac plastycznych, spośród których komisja konkursowa wybrała najlepsze spełniające warunki regulaminu. Komisja pracowała w składzie:

    Agata Lipka – przewodnicząca,
    Elżbieta Bajger- członek komisji,
    Maria Kędra -  członek komisji.

Przyznano następujące miejsca w kategorii klas I-III szkół podstawowych:
    I miejsce - Izabela Gębarowska - SP Długie,
    II miejsce - Julia Zych - SP Potok,
    III miejsce - Michał Tuleja -  SP Jedlicze i Magdalena Re j - SP Żarnowiec,
    wyróżnienie Szymon Woźniak - SP Piotrówka.

W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:
    I miejsce Małgorzata Targ - SP Potok,
    II miejsce Daria Biedroń - SP Żarnowiec i Magdalena Janocha - SP Dobieszyn,
    III miejsce Igor Papużyński - SP Jedlicze, Szymon Bril - SP Żarnowiec, Zuzanna Florczak - SP Żarnowiec,
    wyróżnienie Nikola Fijałkiewicz -SP Długie.

W kategorii gimnazjum wyróżnienie otrzymała Jula Rak z ZSP w Potoku.

 

W podsumowaniu konkursu i wręczaniu nagród wzięło udział prawie 100 osób, tj. dzieci, młodzieży oraz przedstawicieli szkół, władz Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Jedliczu, jednostki OSP w Potoku i Komendy Miejskiej PSP w Krośnie. Ufundowane nagrody wręczała p. Jolanta Urbanik Burmistrz Gminy Jedlicze oraz p. Andrzej Dziugan Dyrektor Zespołu Szkół w Potoku. Podczas spotkania przedstawiona została również prezentacja multimedialna na temat szkodliwości wypalania traw i nieużytków rolnych. Nagrodzone prace zostały powielone i będą rozwieszone jako plakaty na tablicach ogłoszeń w miejscowościach gminy Jedlicze.

Opracowanie: bryg. Mariusz Kozak

Zdjęcia: archiwum KM PSP Krosno.

Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno