www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

19 maja br. dzięki uprzejmości oraz serdecznej gościnności pani dyrektor mgr Joanny Kubit, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 „Naftówka” w Krośnie, odbyły się Wojewódzkie Eliminacje do XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W turnieju wzięło udział 64 uczestników reprezentujących 22 powiaty (ziemskie i grodzkie) z województwa podkarpackiego. W pierwszym etapie Turnieju przeprowadzono sprawdzian pisemny. Uczestnicy musieli w ciągu 30 minut rozwiązać test składający się z 30 pytań. W przerwie, kiedy komisja oceniała prace pisemne, młodzież wraz z opiekunami udała się na pokaz działań ratowniczych na wysokości, który został zrealizowany przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego z Komendy Miejskiej PSP w Krośnie. W trakcie pokazu przedstawiono również kampanię społeczną „Kręci mnie bezpieczeństwo”, realizowaną przez jednostki podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po strażakach do pokazu przystąpiła młodzież z klas mundurowych miejscowej szkoły, która przedstawiła zebranym zasady udzielania pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy. Występ młodzieży komentował Zbigniew Moskal, nauczyciel i opiekun tych grup.

Z etapu pisemnego wyłoniono po 5 finalistów z 3 grup wiekowych. Odpowiadali oni na wylosowany zestaw 3 pytań, przed wszystkimi uczestnikami. Prawidłowość odpowiedzi w etapie pisemnym i ustnym, na bieżąco oceniała komisja złożona ze strażaków z Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie w składzie: bryg. Piotr Wdowik, mł. bryg. Andrzej Gorczyca, mł. bryg. Wojciech Polak.

 

Wyniki eliminacji wojewódzkich:
I grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych

1.     Konrad Kozdrański – pow. rzeszowski,

2.      Kacper Kopeć – pow. tarnobrzeski,  

3.      Julia Michałkiewicz – pow. przemyski,

4.      Mateusz Pałacha – m. Tarnobrzeg,

5.      Filip Szczepański – pow. jarosławski.                                    

II grupa wiekowa – uczniowie gimnazjum

  1. Kamil Krauz – pow. brzozowski,                                 
  2. Kamila Ziara – pow. stalowowolski,                                                 

3.      Cezary Sagan – pow. niżański,

4.      Wiktor Walski – m. Tarnobrzeg,

5.      Rafał Wójcik – pow. krośnieński.

III grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

  1. Marcin Zięba - pow. stalowowolski,                                                 
  2. Rafał Kleszcz – pow. dębicki,                        
  3. Patryk Wróblewski – pow. krośnieński,
  4. Konrad Filipak – pow. jasielski,
  5. Karolina Strzelczyk – pow. mielecki.

            Najmłodszym uczestnikiem Turnieju był Kacper Nowak z pow. brzozowskiego, który również otrzymał okolicznościowy upominek.    

  Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział i okolicznościowe upominki ufundowane przez Prezydenta Miasta Krosna i Wytwórnię Umundurowania Strażackiego z Brzezin. Natomiast zwycięzcy Turnieju otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe,  ufundowane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, Starostę Powiatu Krośnieńskiego i Prezydenta Miasta Krosna. Dyplomy, upominki oraz nagrody wręczali dh Tadeusz Sieniawski Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie,  mł. bryg. Andrzej Marczenia Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Adolf Kasprzyk Wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego.

Na turniej w Krośnie przybyli m.in. dh Stanisław Święch Członek Prezydium ZOW ZOSP RP w Rzeszowie, dh Witold Kazienko Członek Prezydium ZOW ZOSP RP w Rzeszowie, st. bryg. Mariusz Bieńczak Komendant Miejski PSP w Krośnie, Kazimierz Gładysz Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP, dh Jan Kilar (Krosno), dh Edward Rozenbajgier (Brzozów) i dh Ryszard Skowron (Kolbuszowa). Organizatorem Turnieju był Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Terenowe w Krośnie. 

Finaliści wojewódzkiego finału, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsca w poszczególnych kategoriach, będą reprezentować województwo podkarpackie w finale krajowym, który odbędzie się 2-4 czerwca 2017r. w Wieliczce.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Tekst: bryg. Mariusz Kozak

Foto: Stanisław Święch

 

Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno