www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

W dniu 26 maja 2017 r. krośnieńskie uroczystości obchodów Dnia Strażaka, rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w kościele o.o. Franciszkanów, w intencji wszystkich strażaków miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego oraz ich rodzin. Mszy Świętej przewodniczył o. gwardian Krzysztof Janas.

Podczas okolicznościowego apelu, który rozpoczął się o godz. 13.30 na placu wewnętrznym obiektu krośnieńskiej komendy z udziałem m.in. przedstawicieli posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Piotra Babinetza i Joanny Frydryc, mł. bryg. Andrzeja Marczeni Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Bronisława Barana Zastępcy Prezydenta Miasta Krosna i Zbigniewa Kubita Przewodniczącego Rady Miasta Krosna, Adolfa Kasprzyka Wicestarosty Krośnieńskiego i Kazimierza Gładysza Przewodniczącego Rady Powiatu, a także przedstawicieli władz samorządowych, Komendantów Powiatowych PSP z sąsiednich powiatów, strażaków emerytów i członków Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krośnie, delegacji strażaków ze Svidnika na Słowacji, służb i podmiotów oraz instytucji z którymi współpracuje krośnieńska Komenda.

W dzień strażackiego święta funkcjonariusze zawodowi zostali wyróżnieni odznaczeniami państwowymi, resortowymi i korporacyjnymi.

W dowód uznania zasług w zakresie umacniania ochrony przeciwpożarowej, Minister Spraw Wewnętrznych odznaczył odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej funkcjonariuszy naszej komendy oraz członków ochotniczych straży pożarnych. Odznaki wręczył mł. bryg. Andrzej Marczenia Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz st. bryg. Mariusz Bieńczak Komendant Miejski PSP w Krośnie. Odznaką zostali wyróżnieni:

Złotą odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” dla:

1.      st. bryg. Krzysztof Korzec,

2.      bryg. Paweł Gaj,

Srebrną odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” dla:

1.      bryg. Niepokój Robert,

2.      asp. sztab. Piotr Przybyłowski,

3.      st. ogn.  Grzegorz Glazar,

Brązową odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” dla:

1.      ogn. Krzysztof Rec.

 

            Druh Tadeusz Sieniawski Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, oraz druh Jan Kilar - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, wręczyli Medale za zasługi dla pożarnictwa”, przyznane uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeszowie, następującym strażakom:

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla:

  1. ogn. Marcin Krauz,

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla:

  1. mł. ogn. Bogusław Jakubiszyn,
  2. mł. ogn. Mariusz Mikuś,
  3. st. sekc. Hubert Bednarz,
  4. st. sekc. Adam Guzik,
  5. st. sekc. Damian Majchrowicz,
  6. st. sekc. Grzegorz Mormol.

Z okazji święta Patrona wszystkich Strażaków – św. Floriana i obchodzonego „Dnia Strażaka”, funkcjonariusze PSP pełniący służbę w jednostkach organizacyjnych w całym kraju otrzymują awanse na wyższe stopnie służbowe.

            Mł. bryg. Andrzej Marczenia Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz st. bryg. Mariusz Bieńczak Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, wręczyli akty mianowania na wyższe stopnie służbowe:

·         w korpusie oficerów, awanse nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych:

-        na stopień kapitana dla mł. kpt. Artur Zima,

·         na stopień starszego strażaka:

-        str. Michał Leszczak,

-        str. Rafał Suwała.

            W trakcie Centralnych Obchodów Dnia Strażaka 2017, które odbyły się 6 maja br. w Warszawie awanse na pierwsze stopnie służbowe w korpusie oficerów PSP, odebrali dwaj strażacy pełniący służbę w naszej Komendzie tj. asp. Krzysztof Krukar oraz asp. Marcin Brzana, którzy równocześnie zostali absolwentami Zaocznych Studiów Inżynierskich Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

            Podczas dzisiejszych uroczystości Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, st. bryg. Mariusz Bieńczak, złożył podziękowania wszystkim, którzy poprzez swoją działalność wspierali przedsięwzięcia zmierzające do poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego miasta i powiatu krośnieńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Doceniając ogrom zasług i zakres świadczonej pomocy na różnych płaszczyznach działania, Komendant Miejski PSP w Krośnie ufundował okolicznościowe statuetki dla Piotra Przytockiego Prezydenta Miasta Krosna, Jana Juszczaka Starosty Krośnieńskiego, mł. insp. Leszka Buryły – Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie, Pana Piotra Lenika – Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie, Pana Andrzeja Jurczaka – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, Pana Jana Zycha – Przewodniczącego Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Krośnieńskiego, druh Jana Kilar – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie.

 

 

Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno