www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

Wyniki  ostateczne z postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o przyjęciedo służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie na stanowisko stażysty - docelowo starszego ratownika-kierowcy

 

 

Wyniki VI etapu postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty – docelowo starszego ratownika-kierowcy, w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

 

Numer identyfikacyjny kandydata liczba punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej Uwagi
004 32,8  
008 32,2  
009 34,6  
011 36,8  
022 29,8  
030 39,6  

 

Uwaga: ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego podane zostaną do wiadomości z chwilią zatwierdzenia arkusza zbiorczej oceny kandydatów  przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

 

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego za poświęcony czas i zainteresowanie naszą ofertą pracy.

 

 

* * *

Wyniki V etapu postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty – docelowo starszego ratownika-kierowcy, w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

 

Numer identyfikacyjny kandydata Wynik próby umiejętności pływania Uwagi
004 ZALICZONY Zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 17.08.2017 r. godz. 9.00 - II piętro budynku głównego KM PSP Krosno
008 ZALICZONY Zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 17.08.2017 r. godz. 9.00 - II piętro budynku głównego KM PSP Krosno
009 ZALICZONY Zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 17.08.2017 r. godz. 9.00 - II piętro budynku głównego KM PSP Krosno
011 ZALICZONY Zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 17.08.2017 r. godz. 9.00 - II piętro budynku głównego KM PSP Krosno
022 ZALICZONY Zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 17.08.2017 r. godz. 9.00 - II piętro budynku głównego KM PSP Krosno
030 ZALICZONY Zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 17.08.2017 r. godz. 9.00 - II piętro budynku głównego KM PSP Krosno

 

 

 

 

Wyniki III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty – docelowo starszego ratownika-kierowcy, w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

 

Numer identyfikacyjny kandydata Liczba punktów osiągniętych w piesmnym teście wiedzy Wynik sprawdzianu lęku wysokości Uwagi
003 9 - Osiągnięty wynik z pisemnego testu wiedzy nie pozwala na udział w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.
004 16 ZALICZONY Zapraszamy na kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego  (sprawdzian z pływania) w dn. 16.08.2017 godz. 10.00 kryta pływalnia w Krośnie, ul. Wojska Polskiego 45a
008 19 ZALICZONY Zapraszamy na kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego  (sprawdzian z pływania) w dn. 16.08.2017 godz. 10.00 kryta pływalnia w Krośnie, ul. Wojska Polskiego 45a
009 16 ZALICZONY Zapraszamy na kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego  (sprawdzian z pływania) w dn. 16.08.2017 godz. 10.00 kryta pływalnia w Krośnie, ul. Wojska Polskiego 45a
011 20 ZALICZONY Zapraszamy na kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego  (sprawdzian z pływania) w dn. 16.08.2017 godz. 10.00 kryta pływalnia w Krośnie, ul. Wojska Polskiego 45a
022 14 ZALICZONY Zapraszamy na kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego  (sprawdzian z pływania) w dn. 16.08.2017 godz. 10.00 kryta pływalnia w Krośnie, ul. Wojska Polskiego 45a
024 7 -
Osiągnięty wynik z pisemnego testu wiedzy nie pozwala na udział w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.
030 20 ZALICZONY Zapraszamy na kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego  (sprawdzian z pływania) w dn. 16.08.2017 godz. 10.00 kryta pływalnia w Krośnie, ul. Wojska Polskiego 45a

 

* * *

 

Wyniki części czwartej II etapu postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty – docelowo starszego ratownika-kierowcy, w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

 

Numer identyfikacyjny kandydata Wynik podciągania na drążku Uwagi
003 ZALICZONY Zapraszamy na kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego  (test wiedzy, wejśćie na drabinę mechaniczną) w dn. 14.08.2017 godz. 9.00 sala wykładowa KM PSP Krosno
004 ZALICZONY Zapraszamy na kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego  (test wiedzy, wejśćie na drabinę mechaniczną) w dn. 14.08.2017 godz. 9.00 sala wykładowa KM PSP Krosno
005 NIE ZALICZONY Osiągnięty wynik w próbie podciągania na drążku nie pozwala na udział w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.
008 ZALICZONY Zapraszamy na kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego  (test wiedzy, wejśćie na drabinę mechaniczną) w dn. 14.08.2017 godz. 9.00 sala wykładowa KM PSP Krosno
009 ZALICZONY Zapraszamy na kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego  (test wiedzy, wejśćie na drabinę mechaniczną) w dn. 14.08.2017 godz. 9.00 sala wykładowa KM PSP Krosno
011 ZALICZONY Zapraszamy na kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego  (test wiedzy, wejśćie na drabinę mechaniczną) w dn. 14.08.2017 godz. 9.00 sala wykładowa KM PSP Krosno
022 ZALICZONY Zapraszamy na kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego  (test wiedzy, wejśćie na drabinę mechaniczną) w dn. 14.08.2017 godz. 9.00 sala wykładowa KM PSP Krosno
024 ZALICZONY Zapraszamy na kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego  (test wiedzy, wejśćie na drabinę mechaniczną) w dn. 14.08.2017 godz. 9.00 sala wykładowa KM PSP Krosno
030 ZALICZONY Zapraszamy na kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego  (test wiedzy, wejśćie na drabinę mechaniczną) w dn. 14.08.2017 godz. 9.00 sala wykładowa KM PSP Krosno

 

* * *

Wyniki części drugiej i trzeciej II etapu postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty – docelowo starszego ratownika-kierowcy, w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

 

 

Numer identyfikacyjny kandydata Wynik biegu na 50m Wynik biegu na 1000m Uwagi
001 NIE ZALICZONY Nie brał udziału Osiągnięty wynik biegu na 50m nie pozwala na udział w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.
002 NIE ZALICZONY Nie brał udziału Osiągnięty wynik biegu na 50m nie pozwala na udział w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.
003 ZALICZONY ZALICZONY Zapraszamy na kolejny etap postępowania "podciąganie na drążku" w dn. 11.08.2017 godz. 8.30 parking wewnętrzny KM PSP Krosno
004 ZALICZONY ZALICZONY Zapraszamy na kolejny etap postępowania "podciąganie na drążku" w dn. 11.08.2017 godz. 8.30 parking wewnętrzny KM PSP Krosno
005 ZALICZONY ZALICZONY Zapraszamy na kolejny etap postępowania "podciąganie na drążku" w dn. 11.08.2017 godz. 8.30 parking wewnętrzny KM PSP Krosno
007 NIE ZALICZONY Nie brał udziału Osiągnięty wynik biegu na 50m nie pozwala na udział w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.
008 ZALICZONY ZALICZONY Zapraszamy na kolejny etap postępowania "podciąganie na drążku" w dn. 11.08.2017 godz. 8.30 parking wewnętrzny KM PSP Krosno
009 ZALICZONY ZALICZONY Zapraszamy na kolejny etap postępowania "podciąganie na drążku" w dn. 11.08.2017 godz. 8.30 parking wewnętrzny KM PSP Krosno
011 ZALICZONY ZALICZONY Zapraszamy na kolejny etap postępowania "podciąganie na drążku" w dn. 11.08.2017 godz. 8.30 parking wewnętrzny KM PSP Krosno
016 NIE ZALICZONY Nie brał udziału Osiągnięty wynik biegu na 50m nie pozwala na udział w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.
018 NIE ZALICZONY Nie brał udziału Osiągnięty wynik biegu na 50m nie pozwala na udział w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.
019 NIE ZALICZONY Nie brał udziału Osiągnięty wynik biegu na 50m nie pozwala na udział w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.
020 NIE ZALICZONY Nie brał udziału Osiągnięty wynik biegu na 50m nie pozwala na udział w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.
022 ZALICZONY ZALICZONY Zapraszamy na kolejny etap postępowania "podciąganie na drążku" w dn. 11.08.2017 godz. 8.30 parking wewnętrzny KM PSP Krosno
024 ZALICZONY ZALICZONY Zapraszamy na kolejny etap postępowania "podciąganie na drążku" w dn. 11.08.2017 godz. 8.30 parking wewnętrzny KM PSP Krosno
029 NIE ZALICZONY Nie brał udziału Osiągnięty wynik biegu na 50m nie pozwala na udział w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.
030 ZALICZONY ZALICZONY Zapraszamy na kolejny etap postępowania "podciąganie na drążku" w dn. 11.08.2017 godz. 8.30 parking wewnętrzny KM PSP Krosno
031 NIE ZALICZONY Nie brał udziału Osiągnięty wynik biegu na 50m nie pozwala na udział w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.

 

 

* * *

Wyniki części pierwszej II etapu postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty – docelowo starszego ratownika-kierowcy, w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

 

Numer  identyfikacyjny kandydata Test wydolności HARVARD STEP-UP TEST Uwagi
001 ZALICZONY Zapraszamy na test sprawności fizycznej (biegi na 50m i 1000m) w dn. 10.08.2017 godz. 8.30 stadion lekkoatletyczny MOSIR Krosno
002 ZALICZONY Zapraszamy na test sprawności fizycznej (biegi na 50m i 1000m) w dn. 10.08.2017 godz. 8.30 stadion lekkoatletyczny MOSIR Krosno
003 ZALICZONY Zapraszamy na test sprawności fizycznej (biegi na 50m i 1000m) w dn. 10.08.2017 godz. 8.30 stadion lekkoatletyczny MOSIR Krosno
004 ZALICZONY Zapraszamy na test sprawności fizycznej (biegi na 50m i 1000m) w dn. 10.08.2017 godz. 8.30 stadion lekkoatletyczny MOSIR Krosno
005 ZALICZONY Zapraszamy na test sprawności fizycznej (biegi na 50m i 1000m) w dn. 10.08.2017 godz. 8.30 stadion lekkoatletyczny MOSIR Krosno
006 NIEZALICZONY Osiągnięty wynik nie pozwala na udział w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.
007 ZALICZONY Zapraszamy na test sprawności fizycznej (biegi na 50m i 1000m) w dn. 10.08.2017 godz. 8.30 stadion lekkoatletyczny MOSIR Krosno
008 ZALICZONY Zapraszamy na test sprawności fizycznej (biegi na 50m i 1000m) w dn. 10.08.2017 godz. 8.30 stadion lekkoatletyczny MOSIR Krosno
009 ZALICZONY Zapraszamy na test sprawności fizycznej (biegi na 50m i 1000m) w dn. 10.08.2017 godz. 8.30 stadion lekkoatletyczny MOSIR Krosno
010 NIEZALICZONY Osiągnięty wynik nie pozwala na udział w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.
011 ZALICZONY Zapraszamy na test sprawności fizycznej (biegi na 50m i 1000m) w dn. 10.08.2017 godz. 8.30 stadion lekkoatletyczny MOSIR Krosno
013 NIEZALICZONY Osiągnięty wynik nie pozwala na udział w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.
015 NIEZALICZONY Osiągnięty wynik nie pozwala na udział w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.
016 ZALICZONY Zapraszamy na test sprawności fizycznej (biegi na 50m i 1000m) w dn. 10.08.2017 godz. 8.30 stadion lekkoatletyczny MOSIR Krosno
017 NIEZALICZONY Osiągnięty wynik nie pozwala na udział w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.
018 ZALICZONY Zapraszamy na test sprawności fizycznej (biegi na 50m i 1000m) w dn. 10.08.2017 godz. 8.30 stadion lekkoatletyczny MOSIR Krosno
019 ZALICZONY Zapraszamy na test sprawności fizycznej (biegi na 50m i 1000m) w dn. 10.08.2017 godz. 8.30 stadion lekkoatletyczny MOSIR Krosno
020 ZALICZONY Zapraszamy na test sprawności fizycznej (biegi na 50m i 1000m) w dn. 10.08.2017 godz. 8.30 stadion lekkoatletyczny MOSIR Krosno
021 NIEZALICZONY Osiągnięty wynik nie pozwala na udział w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.
022 ZALICZONY Zapraszamy na test sprawności fizycznej (biegi na 50m i 1000m) w dn. 10.08.2017 godz. 8.30 stadion lekkoatletyczny MOSIR Krosno
024 ZALICZONY Zapraszamy na test sprawności fizycznej (biegi na 50m i 1000m) w dn. 10.08.2017 godz. 8.30 stadion lekkoatletyczny MOSIR Krosno
026 NIEZALICZONY Osiągnięty wynik nie pozwala na udział w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.
029 ZALICZONY Zapraszamy na test sprawności fizycznej (biegi na 50m i 1000m) w dn. 10.08.2017 godz. 8.30 stadion lekkoatletyczny MOSIR Krosno
030 ZALICZONY Zapraszamy na test sprawności fizycznej (biegi na 50m i 1000m) w dn. 10.08.2017 godz. 8.30 stadion lekkoatletyczny MOSIR Krosno
031 ZALICZONY Zapraszamy na test sprawności fizycznej (biegi na 50m i 1000m) w dn. 10.08.2017 godz. 8.30 stadion lekkoatletyczny MOSIR Krosno
032 NIEZALICZONY Osiągnięty wynik nie pozwala na udział w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.
033 NIEZALICZONY Osiągnięty wynik nie pozwala na udział w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.
034 NIE PRZYSTĄPIŁ Nie przystąpienie do próby wydolnościowej pozbawia prawa udziału w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. Dziękujemy za zainteresowania naszą ofertą pracy.
036 NIEZALICZONY Osiągnięty wynik nie pozwala na udział w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.

 

* * *

Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty – docelowo starszego ratownika-kierowcy, w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

 

Numer identyfikacyjny kandydata Liczba pubktów preferencyjnych wynikająca z oceny udokumentowanych uprawnień Uwagi
001 40  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
002 25  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
003 20  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
004 35  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
005 40  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
006 35  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
007 35  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
008 25  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
009 20  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
010 10  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
011 45  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
012 0 Podanie zawiera braki formalne skutkujace negatywnym wynikiem I etapu postępowania kwalifikacyjnego - brak kserokopii prawa jazdy z uprawnieniami kat.C, brak dokumentu potwierdzającego odbycie służby wojskowej, przeniesienie do rezerwy bez odbycia takiej słuzby lub zwolnienie z obowiązku słuzby wojskowej.
013 35  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
014 20 Podanie zawiera braki formalne skutkujace negatywnym wynikiem I etapu postępowania kwalifikacyjnego - brak kserokopii prawa jazdy z uprawnieniami kat.C.
015 10  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
016 40  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
017 20  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
018 30  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
019 40  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
020 30  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
021 35  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
022 35  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
023 10 Podanie zawiera braki formalne skutkujace negatywnym wynikiem I etapu postępowania kwalifikacyjnego - brak dokumentu potwierdzającego odbycie służby wojskowej, przeniesienie do rezerwy bez odbycia takiej słuzby lub zwolnienie z obowiązku słuzby wojskowej.
024 10  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
025 25 Podanie zawiera braki formalne skutkujace negatywnym wynikiem I etapu postępowania kwalifikacyjnego - brak dokumentu potwierdzającego odbycie służby wojskowej, przeniesienie do rezerwy bez odbycia takiej słuzby lub zwolnienie z obowiązku słuzby wojskowej.
026 20  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
027 30 Podanie zawiera braki formalne skutkujace negatywnym wynikiem I etapu postępowania kwalifikacyjnego - brak dokumentu potwierdzającego odbycie służby wojskowej, przeniesienie do rezerwy bez odbycia takiej słuzby lub zwolnienie z obowiązku słuzby wojskowej.
028 20 Podanie zawiera braki formalne skutkujace negatywnym wynikiem I etapu postępowania kwalifikacyjnego - brak dokumentu potwierdzającego odbycie służby wojskowej, przeniesienie do rezerwy bez odbycia takiej słuzby lub zwolnienie z obowiązku słuzby wojskowej.
029 15  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
030 35  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
031 35  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
032 10  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
033 25  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
034 10  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego
035 0 Podanie zawiera braki formalne skutkujace negatywnym wynikiem I etapu postępowania kwalifikacyjnego - brak kserokopii prawa jazdy z uprawnieniami kat.C, brak dokumentu potwierdzającego odbycie służby wojskowej, przeniesienie do rezerwy bez odbycia takiej słuzby lub zwolnienie z obowiązku słuzby wojskowej.
036 35  Zapraszamy na II etap postępowania kwalifikacyjnego