www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

Skutki silnego wiatru.

            Pierwsze działania jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie chronionym związane  z usuwaniem skutków silnych wiatrów miały miejsce 14.09.2016r. już o godz. 7.10
w m. Miejsce Piastowe, gdzie strażacy z JRG PSP Krosno OSP usuwali z drogi gminnej
i chodnika zwalone drzewo. Ogółem odnotowano 23 zdarzenia związane z usuwaniem skutków silnego wiatru, gdzie w głównej mierze usuwano powalone czy nadłamane drzewa
i gałęzie. Najwięcej, bo 16 interwencji odnotowano na terenie miasta Krosna. Do najbardziej charakterystycznych należą następujące zdarzenia:

-        przy ul. Decowskiego  złamane drzewo przerwało linie energetyczną i telefoniczną,

-        przy ul. Jana Pawła II złamane 2 drzewa uszkodziły ogrodzenie przy posesji, a przy
ul. Lwowskiej złamany duży konar również uszkodził ogrodzenie,

-        przy ul. Podwale wiatr wywrócił drzewo, które oparło się o pomnik przy budynku poczty,

-        przy ul. Tysiąclecia wiatr przewrócił słup ogłoszeniowy,

-        przy ul. Żeromskiego wiatr uszkodził część poszycia dachowego na budynku mieszkalnym.

Natomiast na terenie powiatu ziemskiego działania prowadzone były w m. Miejsce Piastowe, Bóbrka, Dukla, Jedlicze (2 razy), Cergowa, Krościenko Wyżne, Potok. Najbardziej charakterystyczne było zdarzenie w Jedliczu, gdzie powalone drzewo uszkodziło latarnie uliczną.

Ogółem w działaniach związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów wzięło udział  15 pojazdów i 76 strażaków z JRG PSP Krosno oraz 9 pojazdów i 41 strażaków
z jednostek OSP.  W zdarzeniach tych nie było osób poszkodowanych i nie doszło do dużych zniszczeń w obiektach.

Spośród zdarzeń, które miały miejsce na terenie działania KM PSP Krosno, miały miejsce jeszcze inne zdarzenia:

-        tuż po godz. 14.00 doszło do pożaru w budynku mieszkalnym w Draganowej, gdzie zapalił się silnik od hydrofora - w działaniach wzięły udział  2/9 JRG i 3/16 OSP,

-        o godz. 21.10 w m. Głowienka, miejscowa jednostka OSP dysponowana była
z agregatem prądotwórczym celem podtrzymania działania aparatu tlenowego
u osoby chorej,

-        o godz. 21.30 nieznany sprawca nie zważając na duży wiatr podpalił suchą trawę na nieużytkach rolnych w Zręcinie, który spowodował  rozprzestrzenienie się pożaru na 1 ha powierzchni - działania gaśnicze prowadziły 1/6 JRG i 2/10 OSP,

-        o godz. 22.35 w hali produkcyjnej Glasmark sp z o.o. w Krośnie doszło awarii jednego z urządzeń, powodując niewielkie zadymienie - w działaniach wzięły udział  2/9 JRG,

-        o godz. 22.40 oraz godz. 0.40 w m. Kopytowa, miejscowa jednostka OSP dwukrotnie dysponowana była z agregatem prądotwórczym celem podtrzymania działania aparatu inhalacyjnego u chorego dziecka.

Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno