www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

 Pożar sadzy - duże zagrożenie dla domu i jego mieszkańców.

  

Co roku, kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej 10o C, w domach zaczynamy sezon grzewczy. Niestety w wielu budynkach urządzenia grzewcze i przewody kominowe nie były czyszczone czy sprawdzane po ostatniej zimie. Taka lekkomyślność okazuje się kosztowna, a niejednokrotnie bywa również tragiczna. Jeszcze sezon grzewczy nie zaczął się na dobre, a już sadza w kominach paliła się w 5 domach mieszkalnych. W jednym z domów nie czyszczono sadzy o kilku lat, a teraz komin popękał w wyniku pożaru sadzy i nie nadaje się on do użytkowania - konieczny jest kosztowny remont. W innym przypadku niewiele brakło, aby spalił się dach, gdyż iskry palącej się sadzy wypadły z kratki rewizyjnej na strychu. Na szczęście w pożarach tego sezonu grzewczego, zdarzenia miały miejsce, gdy mieszkańcy jeszcze nie spali i sytuację udało się szybko opanować.

             Sadza powstaje w wyniku niepełnego spalania stałego materiału palnego. Im bardziej zanieczyszczony materiał palny tym więcej jest sadzy. W piecach grzewczych nie wolno spalać tzw. resztek, śmieci i odpadów komunalnych, które powinny być oddawane na wysypisko śmieci. Jako materiały chemicznie bardzo złożone, w piecu spalą się tylko częściowo i wytworzą duże ilości cząstek sadzy, która odłoży się w przewodach kominowych.

            Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania w przewodzie. Paląca się w wysokich temperaturach sadza (nawet do 1000o C) może spowodować nieszczelności w przewodzie kominowym, którymi ogień lub wysoka temperatura wyjdzie na zewnątrz, dokonując zapalenia materiałów na poddaszu, czy w pomieszczeniach na niższych kondygnacjach, przylegających bezpośrednio lub pośrednio do komina.

            Należy również zwrócić uwagę na fakt (zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczeń budynków), że przy powstałych stratach podczas pożarów w budynkach od palącej się sadzy, towarzystwa ubezpieczeniowe mogą odmówić wypłaty odszkodowania.

            Jak co roku apelujemy i prosimy, aby przygotować się do bezpiecznego sezonu grzewczego i zadbać nie tylko o opał, ale i również o wyczyszczenie oraz sprawdzenie urządzeń i przewodów kominowych.

            Zgodnie z § 34. 1. pkt 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.) - w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania co najmniej raz na 3 miesiące.

W sezonie grzewczym 2016/2017 w statystykach pożarniczych z terenu działania tut. Komendy odnotowaliśmy 62 pożary sadzy w kominach. Obecnie na początku tego sezonu grzewczego mamy już 11 pożarów sadzy. Pierwsze zdarzenie tego typu miało miejsce już 12.09.2017 r. w m. Klimkówka.

 Zachęcamy do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w zakładce UWAGA!!! (Pożary sadzy w kominie). 

 Opracowanie: bryg. Mariusz Kozak

Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno