www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    KM PSP Krosno ul. Niepodległości 6 38-402 Krosno

 

Ewakuacja dzieci ze szkoły w Odrzykoniu.

     13.10.2017 r. o godz. 11.20 dyspozytor Państwowego Ratownictwa Medycznego z Krosna zgłosił do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie potrzebę podjęcia próby sprawdzenia powietrza pod względem obecności tlenku węgla w Zespole Szkół w Odrzykoniu. Na sali gimnastycznej w tej szkole odbywała się akademia z okazji Dnia Nauczyciela, podczas której czwórka dzieci zasłabła. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, iż dzieci zostały wyprowadzone z sali gimnastycznej do sal lekcyjnych. Wykonane pomiary składu powietrza w sali gimnastycznej, korytarzach, salach lekcyjnych oraz kotłowni, nie wskazały na obecność tlenku węgla. W tym czasie ze względu na pojawiające się kolejne zgłoszenia złego samopoczucia u dzieci, policja zarządziła ewakuację wszystkich na zewnątrz obiektu. Ogółem w szkole przebywało 245 dzieci i 30 osób dorosłych. W kilku pomieszczeniach szkoły zlokalizowano punkt medyczny, gdzie lekarz wraz z ratownikami medycznymi przyjmowali dzieci uskarżające się na dolegliwości. Pod ich obserwacją ogółem pozostawiono 16 dzieci. Po przejściu negatywnych objawów, lekarz systematycznie zwalniał uczniów oddając ich pod opiekę rodziców. Dwie dziewczyny zostały przetransportowane do szpitala na obserwację. O godzinie 14.37 na miejsce zdarzenia przyjechał samochód rozpoznawczy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego "Leżajsk". Strażacy z wykorzystaniem m.in. chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem masowym dokonali pomiarów, które nie stwierdziły przekroczenia dopuszczalnych norm badanych związków chemicznych. Dalsze działania w zakresie ustalania przyczyn zaistniałego zdarzenia prowadzić będzie laboratorium stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz policja.
    Działania na miejscu zdarzenia zakończono o godz. 17.42 z udziałem 2/8 z KM PSP Krosno i 1/4 z JRG PSP Leżajsk, 2 zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Policji.

  

Opracowanie: bryg. Mariusz Kozak

Zdjęcia: z archiwum KM PSP Krosno

Design by Strony internetowe Krosno © 2007-2011 by KM PSP Krosno